Skip to content

DIVA Design

DIVA Design, obrt za grafički dizajn i usluge.
Više od 17 godina iskustva u vođenja projekata, od razrade ideje, prezentacije, finaliziranja projekta do kontrole kvalitete u procesu od pripreme do finalnog proizvoda.
Napredno poznavanje široke palete software-a za dizajn i pripremu materijala za tisak i web.7

Izrada logotipa i cjelokupnog vizualnog identiteta
Priprema knjiga - dizajn i priprema za tisak
Brošure & Katalozi
Dizajn i priprema ambalaže
Posteri, banneri, jumbo plakati
Letci, razglednice, pozivnice...
Vizuali identitet seminara, evenata i prigodnih događanja
3D interijeri prema nacrtu
Oglasi za web i tisak
Google Annalytics, Google Ads
Dizajn web stranica
Fotografija, obrada i priprema za web i tisak
Prezentacije
Kalendari